Opiskelu ja lumilautailu - yhtälö toimii

Lumilautailijalla on lukuisia vaihtoehtoja yhdistää opiskelu ja laskeminen. Mahdollisuuksia on jo yläkouluikäisestä lähtien aina ammattikorkeakouluihin, avoimeen yliopistoon ja varusmiespalvelukseen.

Olemme kasanneet yhteen kattavan oppaan erilaisista lumilautailijan opiskeluvaihtoehdoista ja niihin hakemisista. Niin kuin Jörn Donner sanoi, lukeminen kannattaa aina!

Hakeminen

Oppilaitokset ja lajit esitelty kokonaisuudessaan Vuokatti Ruka Urheiluakatemian esitteessä, lataa esite tästä! (http://vuokattiurheiluakatemia.fi/wp-content/uploads/2010/11/VUA-esite_2011.pdf)

Haku akatemian oppilaitoksiin tapahtuu oppilaitosten normaalin hakumenettelyn kautta. Vuokatti Urheiluakatemian valmennusryhmiin hakevat urheilijat kutsutaan oman lajinsa pääsykokeisiin. Opiskelunpaikan saatuaan urheilija rakentaa yhdessä oppilaitoksen edustajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja neuvottelee muista mahdollisista joustotarpeista.


Yläkoululeiritykset

Tenetin yläkoulun ja lajiliittojen kanssa yhteistyössä toteutettavat leiritykset ovat käynnissä ympäri lukuvuoden. Lukuvuoden aikana kukin laji järjestää 3-5 viikon mittaista leiriä Vuokatissa. Ota suoraan yhteyttä akatemiavalmentajiin tai yhdyshenkilöihin!

Hakeminen yläkoululeirityksiin jussi.rasanen@fsa.fi

Sotkamon lukio

Urheilulukio


Hakeminen Sotkamon urheilulukioon tapahtuu yhteishaun kautta täyttämällä hakukortti osoitteessa www.opintopolku.fi.

Peruskoululaisten hakuaika urheilulukioon on normaalin yhteishaun aikaan 24.2.–14.3.2014. Lisäksi urheilulukioon hakevan tulee täyttää ja postittaa hakuaikana lomake ”Hakemus urheiluoppilaitokseen”. Hakijoille lähetetään kutsu pääsykokeisiin hakemusten perusteella kirjeitse.

IB-lukio


IB-linjalle haetaan 24.2. – 14.3.2013 yhteisvalinnan (www.opintopolku.fi) kautta. Hakijan tulee lisäksi lähettää erillinen allekirjoitettu IB-hakulomake suoraan Sotkamon lukioon. Hakijat kutsutaan kirjallisiin pääsykokeisiin, jotka ovat huhtikuussa. Urheilijat osallistuvat lisäksi urheilulukion fyysisiin testeihin.

Tarkempia tietoja urheilulukion ja IB-lukion sivuilla.

Kainuun ammattiopisto

Hakeminen Kainuun ammattiopistoon tapahtuu yhteishaun kautta täyttämällä hakukortti osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 24.2. – 14.3.2013. Hakijan on käytettävä joustavaa valintaa ja sen perusteena ”urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen”. Lisäksi hakijan on täytettävä erillinen urheilijatietolomake, joka toimitetaan Sotkamon lukioon 14.3. mennessä. Hakijoille järjestetään pääsykokeet huhtikuussa. Oppilaitos harkitsee valmennukseen osallistumisen mahdollisuuden tapauskohtaisesti urheilijan lajista ja koulutusohjelmasta riippuen. Valitut urheilijat ovat mukana samoissa valmennusryhmissä urheilulukiolaisten ja urheiluopiston urheilijoiden kanssa.

Tarkempia tietoja KAO:n sivuilta.


Vuokatin urheiluopisto

Vuokatin urheiluopiston toisen asteen liikunnanohjauksen perustutkintoon haetaan yhteishaun kautta www.opintopolku.fi ja täyttämällä oppilaitoksen lisälomake. Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2014. Vuokatti Ruka Urheiluakatemian valmennusryhmiin hakevan tulee täyttää erillinen urheilijatietolomake, joka toimitetaan Sotkamon lukioon 14.3. mennessä. Hakijoille lähetetään kutsu pääsykokeisiin hakemusten perusteella kirjeitse.

Lukuvuoden kestävään hierojan ammattitutkinto -koulutukseen haetaan täyttämällä ja postittamalla hakulomake. Hakuaika seuraavaan koulutukseen päättyy 6.6.2014.

Tarkempia tietoja urheiluopiston sivuilla.

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.amkhaku.fi

Opiskelupaikan saatuaan urheilija voi hakea Vuokatti Urheiluakatemian valmennusryhmiin täyttämällä hakulomakkeen (ks. alla) ja osallistumalla oman lajinsa pääsykokeisiin.

Tarkempia tietoja Kajaanin amk:n sivuilta.


Kainuun Prikaati

Vuokatti Urheiluakatemian valmennusryhmään haetaan erillisellä hakulomakkeella (ks. alla). Akatemiaurheilijaksi hyväksytään pääsykokeitten perusteella tavoitteellinen ja motivoitunut urheilija, joka tähtää kansalliselle tai kansainväliselle huipulle ja on omassa ikäluokassaan kansallista kärkitaso. Hakuaika päättyy 1.3.2014. mennessä.

Tarkempia tietoja Kainuun Prikaatin sivuilta.

Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Koulutusohjelmat ja ilmoittautumislomake löytyvät osoitteesta https://webcgi.oulu.fi/avoin/

Opiskelupaikan saatuaan urheilija voi hakea Vuokatti Urheiluakatemian valmennusryhmiin täyttämällä hakulomakkeen (ks. alla yksilö- ja joukkuelajit amk) ja osallistumalla oman lajinsa pääsykokeisiin.

Hakulomakkeet

2. aste

Urheilijatietolomake

3. aste

Hakemus YKSILÖLAJIT_amk


Hakemus JOUKKUELAJIT_amk
Hakemus YKSILÖLAJIT_prikaati

Hakemus JOUKKUELAJIT_prikaati

Ajankohtaista