TAPAHTUMAT

Henkilöjäsenyys

ilmoittautuminen

Tapahtumiin ilmoittautumisen löydät kunkin tapahtuman sivulta.

Liittyminen ja vakuutus (entinen lisenssi)

Henkilöjäsenyys 

Kauden 2017-2018 henkilöjäsenyyksien myyntiin aloitetaan viikolla 40 Suomisport-palvelussa. Tarkemmat tiedot päivittyvät nettisivuille syyskuun lopulla. 

Vakuutus

Lumilautaliiton kautta myytäviä OP Pohjolan lisenssivakuutuksia ei ole enää tarjolla lumilautailun harrastajille. Huomaathan, että vakuutuskaudella 1.9.2016-31.8.2017 sattuneet tapaturmaiset vammat hoidetaan sopimuksessa mainittujen korvausmäärien mukaisesti loppuun, vaikka vakuutus katkeaa 31.8.2017.

Voitte tiedustella uutta kilpailutoiminnan kattavaa vakuutusta eri vakuutusyhtiöistä ja toki myös henkilöasiakkaana OP Pohjolasta. Neuvottelemme parhaillaan muiden vakuutusyhtiöiden kanssa lajin lisenssivakuutuksista. Mikäli pääsemme sopimukseen, tulevat nämä myyntiin liiton Suomisport-palveluun syksyn 2017 aikana.

Liiton vinkkejä tapaturmavakuutuksen ostajalle 

Kun olet ostamassa lumilautaharrastuksesi kattavaa vakuutusta, kannattaa tarjousta pyydettäessä tuoda esille ainakin seuraavat asiat:

-          Vakuutuksen tulee kattaa lumilautailussa sattuneet tapaturmat
-          Jos harjoittelet ohjatusti esim. seurassa tai harjoitusleireillä kotimaassa tai kotimaassa ja ulkomailla
-          Jos harjoittelet ohjatusti tai itsenäisesti lajinomaista oheisharjoittelua esim. tramppa, skeittaus, kuntosali
-          Jos kilpailet kotimaassa
-          Jos kilpailet ulkomailla
-          Jos lasket merkityn rinnealueen ulkopuolella (voit myös tiedustella erillistä laskureissua varten lyhyempiä matkavakuutuksia rinteiden ulkopuolella laskemista varten)
-          Jos osallistut lajin koulutustapahtumiin
 
Jotkut vakuutusyhtiöt myöntävät tapaturmavakuutuksia, joissa ei ole hoitokorvauksen enimmäismäärää. Karkeasti voidaan ohjeistaa, että kotimaassa kilpailevien lumilautailijoiden kannattaa valita enimmäismääräksi kuitenkin vähintään 15.000 €. Ulkomailla kilpailevien laskijoiden osalta enimmäismäärän olisi hyvä olla vähintään 30.000 €, mielellään jopa enemmän, sillä esimerkiksi ambulanssihelikopteri ja sairaalassa vietetty aika tulevat ulkomailla todella kalliiksi. Vakuutuksen olisi hyvä korvata myös leikkauksen jälkeinen kuntoutus kuten fysioterapia. Vakuutuksesta kannattaa pyytää kirjallinen todistus tai vakuutuskortti, jota voi pitää mukana laskureissuilla ja kisoissa.

Emme lähde synkistelemään, sillä lumilautailu on maailman siisteintä puuhaa. On silti hyvä tiedostaa, että tässä lajissa voi sattua ja tapahtua monenlaista vaikka tavoitteena ei olisikaan ammattilaisuus. Kannattaa siis käydä läpi riskit ja miettiä miten hyvin haluaa olla varautunut. Parhaimpana turvana toimii vähintäänkin kypärä, mielellään myös selkäpanssari sekä terve järki. Oman taitotason arvioiminen on yksi tärkeimmistä tapaturmavakuutuksista. 
 
Tämä on suuntaa antava ohje. Vakuutuksen ottaja on itse vastuussa siitä, minkälaisen vakuutusturvan hän valitsee.

Tapaturman sattuessa

Kun tapaturma sattuu, on tärkeää toimia oikealla tavalla. Ennen kuin tapaturma sattuu, tutustu jo etukäteen Pohjolan ohjeisiin TÄÄLTÄ ja sisäistä seuraavat ensiapuohjeet:

* Varmista, että ohjatuissa harjoitus- ja kilpailutilanteissa on paikalla ensiaputaitoisia henkilöitä. 

* Suhtaudu vakavasti lievältäkin vaikuttavaan haveriin. 

* Ohjaa urheilija sivuun ja aseta vammautunut paikka välittömästi lepoon.

* Välitön ensiapu on kolme K:ta - kylmä, kompressisidos ja kohoasento. Kylmähoitoa annetaan kerrallaan vain 20 minuuttia, mutta tarvittaessa hoito voidaan toistaa. 

* Huolehdi urheilijan ohjaamisesta jatkohoitoon seuran tai pelipaikkakunnan lääkäriasemalle. (> Pohjolan sopimushoitolaitokset) 

* Valmentaja: keskustele sekä hoitavan lääkärin tai fysioterapeutin että nuoren urheilijan huoltajan kanssa hoito- ja kuntoutusohjeista sekä harjoituksiin paluusta.

Lisää ensiapuohjeita: Punainen Risti