Toimintaperiaatteet

 

Suomen Lumilautaliitto rySuomen Lumilautaliiton tehtävänä on edistää maamme lumilautailua. Liiton tavoitteena on terve ja 
elinvoimainen lumilautakulttuuri, joka sisältää sekä vahvan harrastus- että kilpailutoiminnan 
nuorten ja aikuisten parissa. Liitto toimii lumilautailun suomalaisena lajiliittona ja seurojen 
kattojärjestönä.Liiton jäsenenä on 18 seuraa, joista osa on erikoistunut lumilautailuun ja osa on urheiluseurojen 
lajijaostoja. Jäsenseurat kattavat maantieteellisesti koko Suomen.Liiton korkein päättävä elin on sääntömääräisesti kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokousten valitsema kuusijäseninen hallitus henkilökohtaisine varajäsenineen työskentelevät tiiviisti yhteistyössä sekä liiton henkilökunnan kanssa että liitolle kuuluvien tehtävien parissa.


Liiton toimisto sijaitsee Helsingin Pasilassa. Toimistoa hoitaa toiminnanjohtaja. Liiton henkilökunnan vahvuus on kahdeskan henkilöä.

Liitto toimii Suomen hiihtoliiton valtuuttamana Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) lumilautailulajien edustajana Suomessa ja on myös World Snowboard Federationin jäsen. Liitto on Olympiakomitean ja Paralympiakomitean jäsen vuodesta 2014 lähtien ja Protect Our Winters Finland ry:n jäsen vuodesta 2015. Liitto tekee yhteistyötä Suomen hiihtokeskusyhdistyksen (SHKY ry), Suomen Hiihdonopettajien (SHORY), Ski Sport Finlandin ja muiden lumilajien yhteisöjen kanssa kehittääkseen lumilautailun harrastus- ja kilpailuolosuhteita Suomessa.

Liiton yleiset toimintaperiaatteetMonipuolisuus: Liitto pyrkii toiminnassaan huomioimaan ja tukemaan erilaisuutta niin seura- kuin yksilötasolla. Eri ikäryhmät ja lumilautailulajit sekä laaja kirjo toiminnassa lisäävät lajin rikkautta ja elinvoimaisuutta. Tätä monipuolisuutta ja moniarvoista lajikulttuuria liitto haluaa jatkossakin edistää toiminnallaan.

Laaja harrastajapohja: Liitto tukee ja edistää lumilautailun kasvua harrastus- ja liikuntamuotona. Seurojen kanssa rakennetaan toimintamalleja, joilla saadaan uusia nuoria harrastajia lajiin, perehtymään siihen turvallisesti ja edullisesti ja saamaan siitä elinikäisen liikuntaharrastuksen. Tuottamamme toiminta ulottuu lumilautailun eri osa-alueille.

Vahva ja monipuolinen kilpailutoiminta: Valmennustoiminnan vahvistuminen luo perustan kilpailutoiminnan kehittämiselle. Kotimaista kilpailutoimintaa pidetään runsaana ja osallistumiskynnystä matalana. Runsas kilpailuosanotto varmistaa myös riittävän pohjan huippulahjakkuuksien esille tulemiseen. Liitto kehittää mahdollisuuksien mukaan erityisryhmien edellytyksiä lajin harrastamiselle.

Huippu-urheiluun panostaminen: Liitto on käynnistänyt Suomen Olympiakomitean kanssa tehdyssä projektityössä ”Huippulumilautailun kehitysohjelma 2010-luvulla” määriteltyjä kehityshankkeita sovitun aikataulun mukaisesti. Liitto toimii vahvasti yhteistyössä OK:n Huippu-urheiluyksikön ja Akatemia-ohjelman kanssa. Liitto ja erityisesti sen valmennustoiminta pyrkii kehittämään toimintaansa tarjotakseen mahdollisimman hyvän huippu-urheilujärjestelmän yhä kovenevalla kilpailukentällä.

Antidoping: Liitto on sitoutunut antidoping toimintaan ja on sitouttanut kaikki urheilijansa ja valmentajansa noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan sääntöjä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat lumilautayhteisömme perusta. Liitto edistää monimuotoista lumilautakulttuuria, jossa kaikkia toimijoita arvostetaan niin seura- kuin yksilötasolla. Toteutamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa laaja-alaisesti. Tämä koskee sekä työntekijöitä että urheilijoita. Kunnioitamme yksilön oikeuksia. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja rasismi eivät kuulu lumilautakulttuuriin. Puutumme ajoissa tilanteisiin, mikäli näemme tai kuulemme jonkun joutuvan epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Rakennamme lumilautakulttuuria, jossa toimitaan yhdessä ja kohdataan toiset ihmiset myönteisessä hengessä. Liitto on tehnyt toimintaansa ohjaamaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2016–2019.

Osallisuus, omaehtoisuus ja yhteisöllisyys: Osallisuus on mukaan pääsemistä ja mukaan kuulumista. Kokemusta siitä, että tulee omana itsenään nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Kannustamme lumilautayhteisöä osallisuuteen. Kehitämme toimintaamme yhdessä harrastajien kanssa, heidän näkemyksiään kunnioittaen. Pyydämme toiminnastamme palautetta mahdollisimman moniääniseltä joukolta. Tuemme seuroja ja nuoria harrastajia myös heidän omissa lumilautailuun liittyvissä hankkeissaan. Kunnioitamme lajikulttuurin hengen mukaisesti jokaisen omaehtoista harrastamisen tapaa ja tyyliä. Lumilautaliitto pyrkii kaikessa toiminnassaan tarjoamaan harrastajilleen ilon ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Liitto pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä.

Hyvä hallintotapa: Liitto kehittää omia toimintamallejaan, jotta se on mahdollisimman tehokas ja pystyy palvelemaan jäsenistöään laadukkaasti ja laajasti. Toiminta on avointa ja toimintamallit läpinäkyviä.